Aktualności

APEL

W ZWIĄZKU Z PANUJĄCĄ SUSZĄ APELUJEMY DO WAS DZIAŁKOWCY,

ABY PORUSZAĆ SIĘ SAMOCHODAMI PO DRODZE WZDŁUŻ DZIAŁEK I PO WJECHANIU NA OGRÓD POWOLI.

PAMIĘTAJCIE O TYCH CO ODPOCZYWAJĄ I PRACUJĄ NA SWOICH DZIAŁKACH.

ONI NIE MUSZĄ WDYCHAĆ PYŁU I KURZU PO TWOIM PRZEJEŹDZIE  !!!

ZARZĄD ROD

 

POSZUKUJEMY GOSPODARZA ROD

W ZWIĄZKU Z REZYGNACJĄ Z FUNKCJI GOSPODARZA W ROD P. KAZIMIERZA DROBIŃSKIEGO POSZUKUJEMY OSOBĘ KTÓRA CHCIAŁA BY OBJĄĆ TĘ FUNKCJĘ CHĘTNYCH I ZAINTERESOWANYCH PROSI SIĘ  O KONTAKT Z PREZESEM ROD

WSZELKIE INFORMACJE UDZIELA PREZES POD NR TELEFONU  512182120, 696620166         

ZARZĄD ROD

 

AKTUALNOŚCI ROD

Szanowni działkowcy:

– została puszczona woda w instalacji,

– podstawiono kontenery na odpady,

– zarząd uchwalił opłatę zaliczkową na poczet opłat ogrodowych na 2020r w wysokości 300 zł od działki, płatne do 30.06.2020 na konto ROD.

– wszelkie awarie instalacji, oraz problemy z odpadami zgłaszać członkowi zarządu kol. Antoniemu Kucharskiemu działka 122 nr telefonu 605140156.

 Pozdrawiam Prezes ROD.

 

ZMIANY Z UWAGI NA SYTUACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Nad Wartą” w Śremie z dnia 25.03.2020r.
Zarząd Rodzinnego Ogrodu Działkowego „ Nad Wartą” w Śremie działając na podstawie Uchwały Nr 44/2020 Krajowego Zarządu PZD z dnia 11 marca 2020r,  w sprawie wytycznych dla Okręgowych Zarządów i Zarządów ROD , oraz zgodnie z Uchwałą nr 34/2020 Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu z dnia 13 marca 2020r w sprawie wytycznych dla Zarządów ROD w związku z zagrożeniami epidemiologicznymi przez COVID-19 postanawia:

§1 Przesunąć termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego w ROD na miesiąc lipiec 2020r.

§2 W celu zapewnienia ciągłości finansowej ogrodu ustala się zaliczkę w wysokości 300 zł od działki z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020r ustaloną na podstawie opłat uchwalonych 2019r. Termin płatności do 30.06.2020r na konto ROD.
§3 Zawiesza się funkcjonowanie i udostępnianie świetlicy ogrodowej do spotkań grupowych w celu zapewnienia szczególnego bezpieczeństwa związanego z kontaktami z działkowcami.
§4 Do zawiadomienia działkowców wykorzystać gabloty ogrodowe, stronę internetową ROD, maile działkowców.
§5 Uchwała obowiązuje z dniem jej podjęcia.

Zarząd ROD

 

 

 OGRODNICTWO DZIAŁKOWE ZA DAWNYCH LAT

Za zgodą Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej publikujemy linki do dokumentów opisujących ogrodnictwo działkowe z XIX i XX wieku.

Z uwagi na wielkość plików należy uzbroić się w cierpliwość (przez chwilę dokument wygląda na nieczytelny).
(kliknij na obraz lub nazwę dokumentu aby otworzyć)

Historia ogrodów działkowych w Polsce: z okazji dziesięciolecia Związku Towarzystw Ogrodów Działkowych, Przydomowych, Małych Osiedli i Hodowli Drobnego Inwentarza Rzeczpospolitej Polskiej: uzupełnione do 1939r.

Ogród warzywny w małem gospodarstwie i przechowywanie warzyw 1911 r.

Więcej w zakładce „ogłoszenia”

 

KALENDARZE NA 2020 r.

Zarząd ROD posiada dla każdej działki kalendarz ROD na 2020 roku do odbioru w biurze ROD (bezpłatnie).

Prezes ROD

 

NA NASZEJ STRONIE M.IN.: 

W ostatnim czasie dochodzi do częstych pożarów altan w Rodzinnych Ogrodach Działkowych. Z pewnością powstawaniu tych zdarzeń sprzyja okres zimowy i niestety przebywanie na działkach osób bezdomnych lub tych, którzy niezgodnie z obowiązującym prawem i regulaminem ROD, zamieszkują na działkach. Niedawno w Lublinie doszło aż do 5 pożarów altan na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Podzamcze”. Służby podejrzewają, że ich przyczyną mogło być celowe podpalenie.

 

 

Zimowe miesiące, to świetny czas na planowanie nowych nasadzeń na działce oraz wykonanie niektórych prac modernizacyjnych i konserwacyjnych. Warto też stale kontrolować zimowe osłony, którymi zabezpieczamy wrażliwe na mróz rośliny oraz dbać, aby śnieg nie zniszczył roślin. Zima – czas na plany i pomysły W czasie, kiedy nie ma zbyt wiele prac w ogrodzie można zaplanować nasadzenia nowych gatunków lub przesadzenie roślin już rosnących. 

 

 

„Najlepsze efekty dla roślin i gleby daje nawadnianie kroplowe (system dostarczania wody bezpośrednio pod rośliny). Podlewanie konewką jest pracochłonne i mało skuteczne ze względu na płytkie zwilżanie gleby. – Użycie węża ogrodowego też nie jest korzystne, ze względu na niszczenie struktury gleby, brak oszczędnego wydatkowania wody i zbyt niską temperaturę wody. Zraszacze mogą pogarszać zdrowotność roślin, ponieważ mokra powierzchnia liści sprzyja poparzeniom oraz rozwojowi chorób grzybowych.”

 

„Recykling na działce, czyli powtórne użycie niepotrzebnych, starych, często odstawionych w najdalszy kąt, nie mających z pozoru już racji bytu rzeczy, tzw. rupieci. Ale tylko z pozoru nie mających racji bytu, bo okazuje się, że przy odrobinie inwencji twórczej, zaangażowaniu i chęci można dać starym, dziurawym konewkom, garnkom czy też beczkom drugie życie… „

 

„W dniu 01.09.2018r. w sali po byłym kasynie wojskowym odbyły się obchody jubileuszowe 60 – lecia założenia naszego Ogrodu. Patronat nad jubileuszem objął Starosta Śremski i Burmistrz Śremu. Przybyłych gości powitał prezes ROD „Nad Wartą” Zbigniew Czeryba…” 

więcej w zakładce „ogłoszenia”